چندی است که خبر از واردات اتوبوس دست دوم اروپایی به گوش می رسد؟ مخالفان و موافقان این طرح چه نظری درباره آن دارند؟ گزارش اکوایران را ببینید: