مقایسه تورم ماهانه کشور در خردادماه نشان می دهد این تورم از تورم سالانه برخی از کشورها نیز بیشتر است. در اکوایران ببینید: