با این همه تعلل بیش از حد شاخص بورس بسیاری از معامله گران را به تردید انداخته است. برنامه چارسوی اکوایران درباره وضعیت شاخص و گروه های مهم بورسی را ببینید: