این موضوع بسیاری از معامله گران ارزی را غافلگیر کرد. این اتفاقات چه بود؟ جواب این سوال را در گزارش کف بازار اکوایران ببینید: