گزارش اکوایران درباره اظهارات رابرت مالی را در لینک زیر بخوانید:
 


رابرت مالی: مذاکرات دوحه اتلاف وقت بود!