این شاخص درباره وضعیت اقتصاد ایران در چند سال گذشته چه می گوید؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: