فلز زرد چگونه به پایین ترین حد قیمتی از ابتدای جنگ تاکنون رسید؟ چرا پیش بینی می شود طلا صعود نخواهد بود؟ گزارش اکوایران را ببینید: