گزارش اکوایران درباره این تغییرات را در لینک زیر بخوانید:
 


فوری / دو تغییر مهم برای ثبت نام در دومین مرحله فروش خودرو