در مسیر این تحول، در گفت‌وگو با «نگار عرب» مدیر روابط عمومی تپسی، فرهنگ روابط عمومی را مورد بحث قرار دادیم تا حواشی اتفاقات رخ داده در مدت مسئولیت و تجربه ایشان را بشنویم.