مجید حسینی‌نژاد بنیانگذار گروه علی بابا،در گفت‌وگویی با اکوایران از این تصمیم می‌گوید