گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


شانس متقاضیان برای خرید خودرو به قیمت کارخانه بالا رفت