دلیل خرید نفت روسیه توسط عربستان چیست؟ گزارش اکوایران را ببینید: