گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


رشد 25 درصدی کف قیمت کارخانه ای خودرو