بیشترین سهم افزایش قیمت ها در ماهی که گذشت به اجاره مسکن بر می گردد. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: