گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


از بازار رهن و اجاره جنوب شهر چه خبر؟