تورم تیر هم رکوردهای زیادی را جابه جا کرد تا همچنان گرانی اجاره مسکن بیداد کند. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


خیز بلند اجاره در کشور/تورم اجاره رکورد 5 ماهه را شکست + نمودار