حال برخی تحلیل گران پیش بینی های عجیبی از آینده دلار دارند. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


شباهت آمریکای 2022 به 1980؛ پیش بینی عجیب از شاخص دلار