الظواهری پس از اسامه بن لادن، رهبری گروه القاعده را بر عهده داشت. آمریکایی‌ها او را مسئول حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ می‌دانستند.