حسام الدین علی‌پور، مدیر تجاری‌سازی تکنوشریف ضمن اشاره به اهمیت بنچ مارک در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر به «اکو ایران» گفت: اشخاص می‌توانند با توجه به حوزه کسب و کار خودشان به راحتی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و با گرفتن مشاوره از متخصصان ما در این زمینه مرحله ارزش‌گذاری و نیازسنجی بازار خود را سریع‌تر طی کنند.