آیا ماه مرداد به ماه صعود شاخص تبدیل می شود؟ گزارش چارسوی اکوایران در این باره را ببینید: