گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


پیش بینی نرخ بهره آمریکا تا پایان سال؛ فد دست بردار نیست