گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


تعهد ارزی تنها 5 قلم کالا سهم ایران از جام جهانی