به گزارش اکوایران، شرکت پالایش نفت تهران در اطلاعیه روز چهارشنبه دوم شهریور ماه 1401 صورت عملکرد فروش مرداد ماه خود را منتشر کرد. این شرکت توانسته است در مجموعه 5 ماهه گذشته از سال جاری 5 میلیون و 188 هزار و 800 متر مکعب فروش فرآورده های پالایشی داشته باشد. این رقم به نسبت مدت مشابه در سال قبل که 4 میلیون و 832 هزار و 781 متر مکعب بوده است 7.36 درصد افزایش داشته است. در این بررسی به دلیل تغییرات نرخ فروش و نرخ مواد اولیه پالایشگاه ها از مقدار فروش استفاده کرده ایم تا مبنای عملکرد را بر توانایی این مجموعه در مقدار فروش بگذاریم.

روند فروش ماهانه شتران

شرکت پالایش نفت تهران فروردین و اردیبهشت امسال فروش بیشتری به نسبت سال قبل داشته است اما در خرداد ماه که جریان فروش این شرکت افت می کند، فروش کمتری را در مقایسه با خرداد 1400 به ثبت رساند. در تیرماه مقدار فروش شتران به نسبت تیر سال قبل افزایش 30 درصدی داشت و تابستان را با عملکرد قدرتمندی آغاز کرد. رشد فروش پالایش نفت تهران در تیر ماه ادامه دار نبوده و مرداد 1401 فروش این مجموعه به نسبت مرداد سال قبل 10 درصد کاهش داشته است. سرانجام فروش ماهانه این شرکت در 5 ماهه اخیر نمایانگر رشد 7.36 درصدی به نسبت مدت مشابه درسال قبل است. با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات پالایشی و بازار فروش این مجموعه که کاملا داخلی است و صادراتی را امسال نداشته است و منجر به قرار گرفتن در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز نمی شود می توان رشد سود خالص خوبی را برای صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه این شرکت متصور بود.

فروش ماهانه شتران06.02