میزان شوک ایران به بازار جهانی نفت پس از برجام چقدر است؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


چشم نفت به ذخایر فراساحلی ایران / هدف نفتی ایران برای پساتوافق