آخرین تحولات بازار مسکن تحت تاثیر اخبار مثبت برجامی را در لینک زیر بخوانید:
 


بازی برجام در بازار مسکن / خریداران امیدوار؛ فروشندگان ناامید