گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


اروپا خود را برای زمستان آماده می‌کند؛ ذخیره گاز و بازگشت به زغال سنگ