گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


رکود ساخت و ساز در کشور