گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


گوشی جدید سامسونگ برای ثروتمندان