به طور مثال، صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست برای نقل و انتقالات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، مستندات به بانک ارائه کنند. این عدد برای آنها به یک میلیارد تومان رسیده است.