گزارش بلومبرگ درباره بحران مسکن انگلیس را در اکوایران بخوانید:
 


بلومبرگ:مسکن در انگلیس سقوط می کند