اما در میان روزهای غیر قابل پیش بینی نزولی نیز برای دلار رقم خورد. ماجرا چه بود و چگونه دلار مجددا قدرت گرفت؟ صحبت های علی رضاپور در اکوایران در این باره را ببینید: