اما جنت یلن وزیر پر سابقه خزانه داری دولت جو بایدن نسبت به عبور سالم اقتصاد آمریکا از این شرایط ابراز خوشبینی کرده است. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: