اقتصاد ایران در بهترین حالت با توجه به وضعیت فعلی اش چقدر زمان نیاز دارد تا این تعداد شغل را ایجاد کند؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: