چرا بازار مسکن وارد رکود شده است؟ گزارش اکوایران درباره وضعیت بازار مسکن در مهر ماه را در لینک زیر بخوانید: