جواب این سوال و نحوه کنترل قیمت ها را می توانید در اکوایران ببینید: