منظور معامله گران از این اصطلاحات چیست؟ گزارش کف بازار اکوایران را ببینید: