گزارشی که تاکنون مسئولان زیادی درباره آن اظهار نظر کردند، بعضی آن را تلویحا تایید کردند و بعضی دیگر آن را قبول نداشتند.

در این گزارش ضمن مرور بر این نظرها، با یکی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره صحت و سقم وجود این ابر گفت‌وگو کردیم.

سوگل دانائی گزارش می‌دهد.