آیا نفت وارد دوره جدیدی شده است؟ صحبت های علی مرتضوی تحلیل‌گر بازار سرمایه از قبرس را در اکوایران در این باره ببینید: