کدام استان ها بیشترین مهاجر را به شهرهای دیگر فرستاده‌اند و کدام استان ها در صدر جدول مهاجرپذیری قرار دارند؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: