چشم انداز بازارهای مختلف در سال 2023 چه خواهد بود؟ گزارش مارکت تایمز اکوایران با حضور علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی را در این باره ببینید: