سرنوشت این دو ارز معتبر در ۲۰۲۳ چه می شود؟ صحبت های علی مرتضوی کارشناس بازارهای مالی را در اکوایران ببینید: