اما اکنون در میانه زمستان اروپا در حال پشت سر گذاشتن این فصل بدون چالش خاصی است. گزارش اکوایران درباره وضعیت انرژی در زمستان قاره سبز را در لینک زیر بخوانید: