برنامه مارکت تایمز اکوایران درباره آنچه بر بازارهای جهانی گذشت و پیش بینی روند آنها را اینجا ببینید: