برخی سکته در عرضه خودرو به دلیل کشمکش های بوجود آمده را دلیل رشد قیمت ها عنوان کردند. گزارش اکوایران درباره تغییرات قیمتی در هفته گذشته را ببینید: