تحلیل گران یکی از دلایل آشفتگی کنونی واردات خودرو را ممنوعیت واردات می دانند. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: