بازگشایی اقتصاد چین علی رغم تحریم روسیه باعث افزایش واردات از این کشور شده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: