چه مقدار پول باید در حساب باشد تا بتوان خوردوی وارداتی سفارش داد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: