جزییات این طرح چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: