چرا این اتفاق افتاد؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: