عایدی نفتی چین از این توافق چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: